LWF

 

Nagy Péter

ANGOL - MAGYAR RENDŐRSÉGI SZÓTÁR

 A szótár az Oktatási és Kiképző Központ megbízásából készült, egy átfogó program keretében, amelynek címe Közbiztonság és belső rend, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásunkra de a terrorizmus elleni harcra tekintettel tervezzük a nemzetbiztonsággal, migrációval stb. kapcsolatos szakkifejezések felvételét is. 
A szótár készítésében nagy segítséget jelentettek az angol és amerikai források. Az amerikai hatóságok nagyon készségesen segítették ezt a hiánypótló munkát, amelynek folyamán felhasználtuk a rendelkezésünkre álló különféle forrásokat, így a magyar rendőrségi törvényt, a rendészeti folyóiratok anyagát és angol és amerikai rendőrségi szótárakat, lexikonokat, konferenciaanyagokat is, így sikerült az eltérő angol és amerikai kifejezések felvétele. 
Persze egy szótár sincs befejezve, ezért a tervek szerint a következő kiadás a lehető legteljesebb mértékben tartalmazza az Europol szóanyagát is. A szótár lektorai a Rendőrtiszti Főiskola részéről dr. Nagy András és dr. Szabó Károly voltak, akik lelkiismeretes munkájáért itt is köszönetet mondunk.
A számítógépes szótár szoftvere - élve az informatika tudáskezelő eszközeivel - olyan sajátos szöveg indexelési eljárást alkalmaz, amellyel a szóanyag hierarchikus fogalomrendszer szerűen jelenik meg a képernyőn. Ezért - akár egynyelvű használatban is - oktatási és kiképzési felhasználásra is alkalmas.


a szerkesztő

 

LWF